Rehab Igalo Igalo
Start Behandlingsresor Semester i Igalo Information Bilder

Behandlingar

Alla patienter får efter läkarundersökning en egen, personligt anpassad behandlingsplan med ett antal behandlingar per dag. Denna kan omfatta exempelvis morgongymnastik, bassängträning och sjukgymnastik dagligen.

Den dagliga bassängträningen sker normalt i grupp om patienten har möjlighet att klara det, annars är den enskild. Sjukgymnastiken är en kombination av enskild och gruppgymnastik.

Till detta kommer egen träning, som kan bestå av bassängträning, simning i simhallen, träning på gymmet eller promenader.

Observera att landstingen inte längre accepterar att passiva behandlingar ingår i behandlingen. Detta gäller samtliga resmål. De passiva behandlingarna kan dock köpas till på plats. Elektrobehandlingar ingår vid behov.

Privatpatienter kan välja på olika paket, med varierat innehåll, vanligen både sjukgymnastik, passiva behandlingar och elektroterapi.

Behandlingsavdelningen

<empty>

Aktiv träningVattengymnastik

Bassängträning
Bassängträning sker i grupp eller enskilt i uppvärmt mineralvatten.

Vid gruppträning visas övningen från bassängkanten och vid individuell träning är terapeuten med i vattnet.


 

 

Sjukgymnastik
Sjukgymnastik, i Igalo kallad kinezterapi, sker dels i små grupper, dels enskilt. Både den enskilda och gruppgymnastiken är personligt anpassade. De flesta övningarna är sådana som patienten kan fortsätta med i hemmet efter hemkomsten och leder både till bättre rörlighet och mer styrka.

Sjukgymnastik i gruppSjukgymnastik

Morgongymnastik
Morgongymnastiken sker i grupp utanför institutet. Det finns flera olika grupper. Läkaren placerar dig i den grupp som passar dig bäst. Grupperna kan bestå av både svenskar och patienter från andra länder, framförallt Norge och Nederländerna.

Eftermiddagsgymnastik utomhus

<empty>

Passiva behandlingar

Observera att de passiva behandlingarna inte längre ingår för landstings-patienter. De kan dock köpas till på plats om man så önskar.

Gyttjeinpackning
Används vid smärta i leder. Havslera uppvärmd till drygt 40 grader appliceras på ömmande leder, därefter packas du in i plast och filtar och ligger så i cirka 15 minuter. Verkar smärtstillande och avslappnande.

GyttjeinpackningGyttjeinpackning

GyttjebadGyttjebad
En blandning av 1/3 havslera och 2/3 mineralvatten med en temperatur på 36-39 grader blandas i ett badkar. Behandlingen tar cirka 15 minuter. Effekten av gyttjebehandlingen är att öka blodcirkulationen, vilket inverkar på cellerna på ett sätt så att både smärta och svullnader reduceras.

Bubbelbad
Varmt (36-40 grader) mineralvatten med
massagepunkter i olika höjder som masserar kroppen. Behandlingen varar i ungefär 15 minuter.

Manuell massage
Traditionell massage av hela eller delar av kroppen. Massagen kan ske i liggande eller sittande ställning, och varar i cirka 15 minuter.

Mer information

Lymfdränage
Lymfdränage är en form av massage som avser att reducera mängden vätska i kroppen.

Mer information

Undervattensmassage
Behandling sker i badkar med mineralvatten, temperaturen är cirka 36-39 grader. Delar av kroppen masseras med varmvatten med runt 1,5 bars tryck ur en vattenslang. Behandlingen varar cirka 15 minuter.

Badkar f:ouml;r undervattensmassage
Badkar för undervattensmassage.

<empty>

Behandlingar med elektricitet mm

Elektroterapi
Ökar blodcirkulationen lokalt. Reducerar smärta och svullnader, verkar också antiinflammatoriskt. Vanliga elektroterapier är:
Interferent ström: 2-4 elektroder används, går på djupet
Diadynamisk ström: Används i tre olika styrkor som varierar under behandlingen. Effekt uppnås efter två timmar. Skall ej användas på metallproteser.

Elektrofores
Kombination av mediciner och ström. Medicinen stryks på och sedan läggs en kompress fuktad i varmt vatten och elektroderna över. Verkar smärtlindrande. Elektrofores innebär vandring av elektriskt laddade molekyler genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

Galvanisk ström
Samma som ovan men utan mediciner.

Kortvågsbehandling
Elektroder som tillför värme genom ljudvågor. Små elektroder till mindre smärtfulla områden och större till större smärtfulla områden.

Ultraljudsbehandling
Smärtande leder behandlas med ultraljud. Ultraljud är ljud med en våglängd på mindre än 17 mm, dvs med frekvensen högre än 20 kHz.

Mer information

Magnetterapi
Magnetterapi används för att förbättra blodcirkulationen och stimulera benstrukturen.

Mer information

Ultravioletta strålar
Används vid psoriasis och annan sårbehandling.

Mer information

Laserbehandling
Lasern sveper över delen som behöver behandling. Läkaren avgör vilken styrka behandlingen ska ha. Normalt krävs 7-10 behandlingar.

Mer information

<empty>

Övriga behandlingar

Hubbardtank - elektroterapi
Elektriska impulser i vatten. Används för patienter med bland annat Reiter och Renauds syndrom.

Fyrpunktsbad
Elektriska impulser i vatten, för händer och fötter.

Inhalation
Vid astma och luftvägsinfektioner - inhalering av mediciner och ånga. Löser upp slem och öppnar luftvägarna.

Slimmingprogram
Det finns även ett slimmingprogram, som förutom anpassad träning omfattar speciell kost.

Behandlingsresor
Behandlingar
 
 
 
<empty>
Kantatvägen 5
131 40 Nacka
Rehab Igalo AB
rehabigalo@telia.com
08 - 601 31 61
0703 - 93 62 50